top of page

NOTA INFORMATIVA

Els grups s'organitzaran per anys naturals.  L'organització es reserva el dret de modificar aquesta informació en cas que ho cregui oportú. 

Els dies 25/07/24 i 15/08/24 són festius. Es cobrarà la part proporcional en els serveis però NO la quota d'activitat.   

*ACTIVITATS que únicament s'oferiran amb opció de matins.

**TOTES LES ACTIVITATS del 29/07/24 al 06/09/24 LA JORNADA DE TARDA SERÀ FINS A LES 17:00h,

amb opció d'ampliar-les amb servei de Bona Tarda fins a les 18:00h.

bottom of page