top of page

NOTA INFORMATIVA: Els grups s’organitzaran per anys naturals. 

L'Àrea de Lleure del GEiEG es reserva el dret de modificar aquesta programació, en cas de necessitat.

La activitat de triatló es realitzarà al Complex de Sant Ponç (dilluns, dimecres i dijous) i Palau (dimarts i divendres).

 

*activitats que únicament s'oferiran amb opció de matins

**en totes les activitats del 2 d'agost al 10 de setembre, la jornada de tarda serà fins les 17h amb possibilitat d'ampliar-la amb servei de Bona Tarda, excepte en el cas del Casal d'Atletisme, que s'oferirà fins les 15h.

bottom of page