INFORMACIÓ IMPORTANT DEL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

 

 1. La inscripció quedarà formalitzada en el moment de fer el pagament amb targeta a través de la banca en línia.
  *en el cas de no realitzar tots els passos correctament la inscripció es considerarà nul·la.

 2. No s’admetran canvis de dates un cop formalitzada la inscripció.

 3. En cas de malaltia o accident, cal enviar la comunicació de baixa, acompanyat del certificat mèdic, en el termini màxim de 72 hores a atenciosocis@geieg.cat. Un cop s'hagi rebut, es podrà triar entre el canvi o la devolució. En cas de canvi, serà per una altra setmana de la mateixa activitat o una diferent de les mateixes opcions horàries i serveis que l'anterior. En cas de devolució, es retornarà el 30% de la part no consumida.

 4. No es tramitarà cap canvi o devolució si no es compleix el punt 3.

 5. Amb el carnet de família nombrosa, monoparental i acollidora es farà un 10% de descompte en la quota de l’activitat.
  *cal enviar o entregar una còpia del carnet corresponent a atenciosocis@geieg.cat

 6. Els participants amb intolerància o al·lèrgia alimentària hauran d'enviar certificat mèdic en el moment de l'inscripció a logistica.casal@geieg.cat.

 7. Si el nombre d’inscrits a una activitat és inferior al previst, l’organització es reservarà el dret de suspendre i/o modificar-la.

 8. Tots els casos d'infants amb NEE (necessitats educatives especials) s’estudiaran individualment
  *abans de fer la inscripció, cal enviar un correu electrònic a irene.serra@geieg.cat.

 9. Per qualsevol consulta o incidència referent al procés d’inscripció posar-se en contacte amb atenciosocis@geieg.cat