top of page

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

 1. La inscripció quedarà formalitzada en el moment de fer el pagament amb targeta a través de la banca en línia. *en el cas de no realitzar tots els passos correctament, la inscripció es considerarà nul·la.

 2. No s’admetran canvis de dates un cop formalitzada la inscripció.

 3. En cas de malaltia o accident, cal enviar la comunicació de baixa, acompanyat del certificat mèdic, en el termini màxim de 72 hores a atenciosocis@geieg.cat. Un cop s'hagi rebut, es podrà triar entre el canvi o la devolució. En cas de canvi, serà per una altra setmana de la mateixa activitat o una diferent de les mateixes opcions horàries i serveis que l'anterior. En cas de devolució, es retornarà el 30% de la part no consumida.

 4. No es tramitarà cap canvi o devolució si no es compleix el punt 3.

 5. Els participants amb intolerància o al·lèrgia alimentària hauran d'enviar certificat mèdic en el moment de l'inscripció a logistica.casal@geieg.cat.

 6. Si el nombre d’inscrits a una activitat és inferior al previst, l’organització es reservarà el dret de suspendre i/o modificar-la.
  *cal enviar o entregar una còpia del carnet corresponent a atenciosocis@geieg.cat

 7. No es permet fer inscripcions únicament de jornada de tarda.

 8. Tots els casos d'infants amb NEE (necessitats educatives especials) s’estudiaran individualment *abans de fer la inscripció cal escriure a irene.serra@geieg.cat.

 9. Per resoldre qualsevol consulta o incidència referent al procés d’inscripció posar-se en contacte amb atenciosocis@geieg.cat

MANUAL INSCRIPCIÓ
INSCRIPCIONS

DESCOMPTES

 1. Fent una INSCRIPCIÓ de més de 3 setmanes s'aplicarà un descomtpe del 10% en l'activitat.
  *per tramitar la inscripció amb aquest descomtpe cal trucar al 972 234 459 o enviar un correu electrònic a
  atenciosocis@geieg.cat (no disponible en les inscripcions online)
  **aquest descompte es farà efectiu fent inscripció per més de 3 setmanes a la vegada encara que siguin per a activitats diferents. El descompte no serà vàlid per ampliacions posteriors.
  ***s'aplicarà a la quota d'activitats (no afectarà als serveis addicionals)
  ****no serà acumulable a les opcions de família nombrosa, monoparental o acollidora.

 2. Amb el carnet de famÍlia nombrosa, monoparental i/o acollidora s'aplicarà un descompte del 10% en la quota de l'activitat. Cal entregar o enviar una còpia del carnet corresponent a atenciosocis@geieg.cat.
  *descompte no acumulable a la opció anterior.

bottom of page