Mesures de seguretat i higiene 

 

Totes les accions adoptades en la planificació i organització dels Casals i Campus d'Estiu del GEiEG, s'han fet seguint les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries, adapatant-los a les mesures de seguretat e higiene ja impulsades des de l'entitat per garantir la seguretat dels nens i nenes. Les instal·lacions estan equipades amb diferents elements de neteja i desinfecció, detallades a continuació. Aquestes accions s'ampliaran o ajustaran a possibles canvis en la normativa, sempre en funció de l'evolució de la situació sanitària i de les regulacions vigents. 

 1. Tots els grups de convivència es limitaran a un màxim de 10 nens/es.

 2. Els accessos a les instal·lacions es realitzaran individualment i respectant les distàncies de seguretat amb la resta d’usuaris de mínim dos metres. Un cop hagin accedit a l'interior es desplaçaran a la zona específica del seu Casal.

 3. Els responsables i coordinadors aniran degudament protegits amb mascareta.

 4. Es prendrà la temperatura a l'entrada a les instal·lacions. La normativa estableix que són les famílies les que hauran de controlar els possibles símptomes i en seran responsables. No es permetrà l’accés dels nens i nenes que tinguin febre, patologies respiratòries i/o d'altres símptomes. Agraïm la màxima col·laboració a l'hora de transmetre la informació.
  En la imatge que adjuntem a continuació hi ha els símptomes de control.
                                                                                              

 5. Serà obligatori l’ús de mascareta en els accessos i circulacions de les instal·lacions. Els nens i nenes hauran de dur la seva mascareta, però se la treuran mentre realitzin les activitats específiques dels Casals. 

 6. Caldrà rentar-se les mans a l’entrada i sortida dels equipaments, als diversos punts habilitats amb dispensadors de gel d’hidroalcoholic. Aquest procés es repetirà diverses vegades durant tot el dia, especialment després d'usar materials i objectes comuns. 

 7. S'habilitarà un recorregut de circulació intern a totes les instal·lacions per tal d'evitar les aglomeracions i/o trobades no necessàries per l'activitats dels Casals, també amb altres grups de convivència i/o usuaris.

 8. Es reforçarà la neteja ja habitual dels espais on es desenvolupen les activitats. També es farà desinfecció diària de tots els materials i/o objectes comuns o compartits amb altres nens/es en les activiats dels Casals i Campus.

 9. Es controlarà l’aforament en els diferents espais de les instal·lacions, específics i comuns.

  *tots els inscrits rebran un correu electrònic amb les especificacions de cada instal·lació i el que cal portar.
  **adjuntem els enllaços amb la informació específica de cada instal·lació.

Què cal portar?

 1. Ampolla d’aigua individual, si pot ser reutilitzable.

 2. Mascareta, que serà d’ús obligatori en l’entrada de les instal·lacions i les circulacions. Es recomana que sigui de roba per evitar generar residus. S'aconsella, que tant la mascareta com la resta de pertinences, vagin marcades amb el nom del nen o nena, sempre guardat en una bossa de roba o plàstic (també marcada), per facilitar el transport i el evitar risc per un possible contagi serà menor.

  *Es recomana també que els inscrits vinguin amb la crema solar posada de casa.